55yu4p116ex0yphlt9dkbpnbgn2y3n27777k7zjxikt2h--uccufnjjlqhzugvflcv23jxg11t4n5w5evu2fs69ihty-xkm0bunhbsmd916lbk9kzsphbuy97zqhict0
Sıkça Sorulan Sorular
Solvent Bazlı Yapıştırıcı Nedir?

Çözücü olarak büyük oranda solvent içeren yapıştırıcılardır. Solvent olarak çok çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları: Aseton, Hekzan, Toluen, Etil Asetat, Metil Etil Keton (MEK), Metilen Klorit, Tri Kloro Etan gibi solventlerdir. Çoğu yanıcı ve kolay uçucu olan bu solventler aynı zamanda insan sağlığı ve çevre için zararlı olmasına rağmen yaygın olarak kullanılmaktadır. Solvent bazlı yapıştırıcıların kuruma sürelerinin istenildiği gibi ayarlanabilir olması, üstün yapıştırma gücü, nemli ortamlara dayanıklılık gibi bir çok üstün özelliklere sahip olan solvent bazlı yapıştırıcıların tercih edilmesinin başlıca nedenleri bunlardır.

Hot-Melt Yapıştırıcı Nedir?

Başlıca polimer bir madde, genellikle Etilen Vinil Asetat (EVA), uygun bir reçine ve Wax içeren yapıştırıcı çeşididir. Uygun bir sıcaklıkta eritildikten sonra çeşitli şekillerde yapıştırılacak yüzeylere sürülerek yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. ınsan ve Çevre sağlığı açısından zararı sıfıra yakın olan bu yapıştırıcı türünün kulanım alanları giderek yaygınlaşmaktadır. Mobilya, Otomotiv, Ambalaj, Mücellit sektörleri, Laminasyon, Yapışkan Bant imalatı, Tekstil gibi bir çok alanda kullanılan Hot-melt yapıştırıcılara geleceğin yapıştırıcısı gözüyle bakabiliriz. Makine yatırımının pahalı olması, kazan temizliğinin daha zor olması ve bazı kısıtlayıcı nedenler bu tip yapıştırıcıların kullanım yerlerini azaltmaktadır.

Eva Bazlı Hot-Melt Nelerdir?

Etilen Vinil Asetat ağırlıklı olarak imal edilen bu tip yapıştırıcılar en yaygın yapıştırıcı tipini oluşturmaktadır. Genellikle dolgulu olarak imal edilen bu tip yapıştırıcıların kalitesi dolgu oranıyla doğru orantılı olmasa bile yine de ilişkisi vardır. Dolgu maddesi olarak çeşitli ürünler kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan dolgu maddesi halk arasında mermer tozu olarak bilinen kalsittir. Dolgu maddesi oranı arttıkça Hot-meltin yoğunluğu da artmaktadır. Bu nedenle tüketimi daha fazladır. Tercih edilmesinin nedeni ucuz bir yapıştırıcı olmasıdır. Dolgu oranı arttıkça yapıştırıcının fiyatı ve kalitesi düşmektedir. Piyasada dolgu oranı sıfır olan (şeffaf) hot-meltler de satılmaktadır. Dolgusuz oldukları için fiyatları yüksektir ama yoğunlukları düşük olduğundan aynı yapıştırmayı elde etmek için daha az miktarlarda kullanılacakları için kullanım açısından fazla bir külfet getirmezler. Bu tip yapıştırıcıların Yumuşama Noktası (Softening Point) standart değildir. Her firma farklı Yumuşama Noktasına sahip ürün üretir. Burada müşteri tercihi, kullanılan makinanın cinsi ve hızı önemli olmaktadır. Yumuşama Noktası düştükçe yapıştırıcının sıcaklık mukavemeti de düşmektedir. Ancak, daha kolay eridikleri için bazı firmalar tarafından tercih edilmektedirler. Özellikle Eğri Kenar yapıştıran firmalar, Yumuşama Noktası düşük olan ürünleri tercih etmektedirler. Bu tip yapıştırmada genellikle yapıştırıcı PVC üzerine sürülmektedir. Sıcaklığı yüksek olan yapıştırıcı özellikle ince PVC lerin deforme olmasına neden olmaktadır. Böyle bir yapıştırmada Dolgusuz hot-meltlerin kullanılmasında yarar vardır.

Poliolefin Bazlı Hot-Meltler Nelerdir?

Son yıllarda kullanılmaya başlanan bir hot-melt çeşididir. Bir çok açıdan EVA bazlı hot-meltlerden üstün özellikler taşırlar. Ancak, fiyatları yüksek olduğu için henüz yaygın olarak kullanılmamaktadırlar.

Poliüretan Bazlı Hot-Melt Nelerdir?

Mobilya sektöründe özellikle kenar bandı yapıştırmada kullanılan bir yapıştırıcı çeşididir. Nemle kürlenme özelliğine sahip oldukları için hava almayan ambalajlara kullanıcıya sunulurlar. Özel aparatlar yardımıyla uygulanabilirler. Oldukça pahalı olan bu tip yapıştırıcıların yapışma mukavemetleri de oldukça iyidir.

Anaerobik Yapıştırıcılar Nelerdir?

Havasız ortamda metal katalizörlüğünde kürlenen bu tip yapıştırıcılar otomotiv ve mobilya sektöründe çok az da olsa kullanım alanı bulmaktadırlar. Özellikle Metal-Metal yapıştırmalarda tercih edilirler.

Akrilik Esansı Yapıştırıcılar Nelerdir?

Genellikle akrilik bir polimerin ve uygun bir reçinenin sudaki dispersiyonu sonucu elde edilen bu tip yapıştırıcılar solventlere, kimyasal etkilere, UV ışığa ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler. Ancak, bu tip yapıştırıcılar su içerdikleri için kuruma süreleri solvent bazlı yapıştırıcılara göre daha uzundur. Daha pahalı olmaları ve ilk yapışma mukavemetlerinin düşük olması dezavantajları olarak söylenebilir. Akrilik yapıştırıcıların ilk yapışma mukavemetini artırmak için modifiye akrilik polimerler kullanılabilir. Ancak, bu tip yapıştırıcıların sıcaklık mukavemeti, solventlere ve kimyasal etkilere karşı dayanımı ve UV ışığa karşı dayanımı azalmaktadır.

Kauçuk Esansı Yapıştırıcılar Nelerdir?

Genel olarak bir kauçuğun uygun bir reçineyle ve uygun çözücülerle karıştırılmasından elde edilen yapıştırıcılardır. Kauçuk olarak çoğunlukla Polikloropren, Doğal kauçuk, Stiren-Bütadien-Stiren Kauçuğu (SBS) veya Stiren-ızopren-Stiren (SIS) kauçuk kullanılmaktadır. Solvent olarak kullanılan maddeler yapıştırıcının kullanım yerine ve amacına göre değişmektedir. Genellikle ilk yapışma mukavemetinin yüksek olması nedeniyle tercih edilirler. Bu tip yapıştırıcılar genellikle sıcağa, kimyasal maddelere, UV ışığa veya sterilizasyona karşı dayanıksızdır. Ancak, bazı özel uygulamalar için daha dayanıklı yapıştırıcılar da imal edilmektedir.